Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1818

Page: 19
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-45-1818/0019
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 53 7-
GESNERIA HIRSUTA.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

CHAR: ESSENT: Cal. ovario adnatus; liinbo libero, quinqucpariito. Cor.
tubulosa, superne ampliata; limbo bilabiato; labio superiore emarginato,
bilobo, inferiore trifido. Stamina quatuor didynama. Stigma bilobum.
Capsula calycc veslita, unilocularis, bivalvis; placculis parietalibus dua-
bus oppositis, bilamellatis.
GESNERIA hirsuta: foliis oppositis, oblongo-ovatis, acuminatis, basi rotun-
datis, crenato-serratis, supra tomentoso-pilosis, sublus lanato-tomentosis;
pedunculis axillaribus, unifloris, geminis. v. Hum hold et Bompland Nov.
Gen. et Spec. Plantar. Fase. 8. p. 317. t. CLXXXIX.
Habitat locis temperatis Provinciae Cumanensis p'rope Coenabium
Caripe, alt. 43o hex. Floret Seplembri. %
FnuTEx erectus, ramosus, quadripedalis, rainis hirsutissimis.
Folia opposila, breviter petiolata; oblongo-ovata, acuminata, basi rotundata,
crenato-serrata, venosa, subcarnosa, supra tomentoso-pilosa, subtus la-
nato-tomentosa, nervo, venis margineque purpurascentibus, subtripolli-
caria, sesqui-pollicem lata.
Petioli semipollicares, lanato-hirsuti.
Pedunculi axillares, gemiui uuiflori, sesqüi-pollicares, tcretes, purpurascen-
ti-hirsuti.
Flores cernui, decem lineas Iongi.
Calyx liirsutus, quinquelidus; laciniis lineari-lanceolatis, aequalibus.
Cobolla tubulosa, calycc triplo longior, incurva, superne ventricosa, pur-
purea, externe hirsuta; pilis articulalis; limbo quinquefido; laciniis sub-
rotundis, obtusis, patulis, maculatis. &
Stamina quatuor, didynama, basi corollae inserta, inclusa. Filamenta
glabra. slnlhcrae oblongae, cohacrentcs.
Pistillum: Orarium seminiferum, squamis ncctarifcris hirsutis cinctum.
Stylus vix exsertus, glabcr. Stigma bifidum.
Capsula ovato-oblonga, calycc oersistente veslita, unilocularis, apice bival-
vis, polysperma; placeulis duabus parietalibus bilamellatis, oppositis.
Semina non vidi. v. IIumb. I. c.

Bamulus florens nalurali magniludine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list