Hinweis: Ihre bisherige Sitzung ist abgelaufen. Sie arbeiten in einer neuen Sitzung weiter.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1821

Seite: 6
Zitierlink: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-52-1821/0006
Lizenz: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 6 i 4- et 6

ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA.

MOHOECIA HONABDRIA.

CHAR: ESSE NT: A sieht. cylindricum. — M.isc. Cal. o. Cor. 2-pelala.
Filamcntum longitudinc corollac. — Fest. Cal. o. Cor. o. Gcrmina nu-
merosa in globum collecta. Stylus filiformis. Bacca composita.
ARTOCARPUS integrifolia: foliis oblongis indivisis, basi attcnuatis, sublus
scabris. Linke Spec. Plantar. Tom. IF. p. i. p. l 89. ed. cur. JFilldenow,
et L. Supp/, p. 412. Roxd. Corom. Fase. 3. Tab. 2.5o. Plrsoon Synops.
Plantar. II. p. 53 i.
SITOT1UM macrocarpum: foliis indivisis, trifidisve; caudicc ramisque
floriferis. Tiiund. in Philosoph. Transact. V. 69. p. 467.
RADEMAC1IIA inlegra: Thune. Act. Holm, anno 1776. Nro. 36. p. 2.52.
SITOTIl.M caulißorum: Gaertner defruct. et sein. I. p. 345. t. 71. 72.
ARTOCARPUS Jacca: Lamark Encycl. III. p. 201.
TSJAIvAMARAM: Rueed. Hort. Malab. par. III. />■ 17. t. 26. 27. 28.
SACCUS arhoreus major, nauca: Ru mph. Herb. Amboin. P. I. p. \ o4- t. 3o.
SACCUS arboreus minor, Tsjampadaha: RuMPH.Il.Amb. P.I.p. 107. f.5i.
JACA: Zanon. Ilistor. slirp. rarior. p. 127. t. 90. 91.
Crescit sponle in insulis Moluccis, Amboina, Banda aUis/jue; in
Java parcius, Sumatra, Ceilona; vulgaris in Coromandelia,
Truutjuebaria, intfue Promonlorio Comorin. fj. In arbure
juniore folia triloba et indivisa. Florei j'ruclustjuc bis in
annum, primis oelo mensibus, sensim projert.
Truncus secundum omnem dimensionem et habitum arboris minus, cxcel-
sus, siquidem jam adultus, ab oelo ad deccm pedes in ambitu melitus,
obductus cortice obscurc fusco, profundeque rimoso. Rami numerosis
undequnque lalc divergentes.
Folia allerna breviler petiolala, ovata vcl oblonga; in arborc juniore saepius
divisa: supra glabra, alro-viridia; sex uncias longa et circiter tres lala.
Stipulae binae, lalo-lanceolalae, ad instar spathac, folium proximum et
amenlum, si adsit, includentes; caducae.
Amenta masculina axillaria, solilaria, pedunculala, subcylindrica ad pollicis
circiter laciem acccdenlia, semper ex ramulis breviusculis in trunco ipso
vel in amplioribus ramis progredientia, undique dense congestis scssili-
bus flosculis cooperla.
Spatiia nulla; liujus loco slipularum par, jam obduclum.
Periantiiium proprium esl corolla dipctala; pelalis linearibus inacqualibus
subpilosis, ad lilamcnlorum basin coalitis, reccplaculo communi insertis.
Filamenla libera, clavata, calyce longiora. Anlherac duo, apicis fila-
menti bilabiali raargini rolundo insidentes.
Amenta feminea in iisdem ramulis cum masculis, sed paullo inferius, et
plcrumquc in uno eodemque ramulo, cui amenta inascula insidenl, cum
primum c stipulis spatliaeformibus egrediuntur, saepius eandem formam
servant, et pari modo flosculis numerosis oblecta sunt.
Peiuanthium proprium seu corolla, subcylindrica et succulenti tubi ad api-
cem perforati formam indicans, subindc polius pro exteriori germinis in-
tegumento assumenda, sequidem partem fructus esculentam dem um ac-
quirit. Gcrmina plurima, oyata, perianthii proprii paullo ante memo-
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Impressum   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list