Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1821

Page: 15
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-52-1821/0015
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 619.

PODALYRIA BRACTEATA.

DECASDRI.V MONOGYSI A

CIIAR: ESSENT: Cal. 5-fidus, inaequalis, basi intrusa. Cor. papilionacca,
vexillo majore. Stamina persislenlia, basi connata. Legumen venlrico-
sum, polvspermum.
PODALYRIA bracleala: frutescens, foliis simplicibus ovatis, pedunculis axil-
laribas simplicibas vcl bifidis tcrminalibus florigeris; bracleis opposilis, ro-
tundatis, ncrvosis, calyces occullanlibus, pedunculis spinesccntibus ad spi-
nas braclcalis. Roxr. Coromandcl.
Goopree apucl indigenos, in regione illa uliginosa venit, ubinacc
in sylvalicis spontanen delecla fuit. Florct mensibus Majo et
Junio, et Decembri et Januario. Semina malurant. fj.
Surculi tenelli adscendcnles, tenui et dcnsa pube vestiti.
Folia alterna, bifaria, peliolata, ovata, inlegra, obtusa, glabra, vcnisque plu-
rimis eleganter reticulata, tres- vcl sex uncias longa, et duo vel quatuor lata.
Petioli semiunciales, unciam et dimidiam longa, subpilosa.
Stipulae ovatae, multi-nervosae.
Pedunculi axillares solitarii, simplices vcl bifidi, summi florigeri.
Bracteae binae ad pedunculorum insertionem, et binae infra florem, qua-
runi seinpcr major singulum florem occullat; singulae rotundatae vel ova-
tae, multi-nervosae.
Flores ampli, papilionacci.
Calyx globosus, externe pilosus; ore inaequali, quinquedenlataj deciduus.
Co rolla: Vexillum amplissimum, profunde emarginalum.
Alae falcalae, obtusae, longitudine vexilli. Carina dipelala infra coalita,
longiludine formaque nlarum.
Stamina: Jilamenla dcccm, ad insertionem receptaculi libcra, ad basin ger-
minis inserta, subulata, glabra, vix pistilli longitudine demum adscenden-
tia, incurva.
Pistillüm: Germen lanccolatum, glabrum, unilocularc, seminula tria inclu-
dens, margini superiori aflixa.
Pericarpium: Legumen oblique oblonga, utrinque allenuata, apice acumi-
nalo subincurvo; unilocularia, bivalvia, glabra, extus obscurc fusca, intus
laevissima et candida, tres- acI quatuor uncias longa, et unciam et dimi-
diam lata.
Semina bina ycI terna, magna, inacqualia, obscurc fusca. Albumcn nullum.
Embryo morc leguminosum.
Obs: Salisb. Parad. 7. Brqivn. Mss. Podalyriae spec. Ljmjrk Illustr.
1.327./ 3.4.

Ramus Jlorens magnitudinc nalurali.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list