Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1821

Page: 19
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-52-1821/0019
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 621.

SIDA VITIFOLIA.

MONADELP1IIA POLYANDRIA.

CIIAR: ESSENT: Cal. Simplex, angulalus. Stylus mullipartitus. Caps.
plures, mono- seu tri-spermae. (Pedicellus sub apice articulalus.)
SIDA vitijolia: caule frulicoso; foliis cordatis lobatis; lobis acuminatis, ser-
ralis. Pr.nsooN Synops. Plantar. II. p. 2 4-7- Ca van. Icon. Plantar. Vol.V.
p. 12. t. /|.2 0.
Ilabital haud procul ab aquis inter Almendral oppidum Chilense,
cl fundum vulgo J inna. Floret mense Martio. If..
Caulis fruticosus, orgyalis, ramosus, ramis alternis, lomentosis.
Folia cordala, quinquelobala, lobis (ribus superioribus valde acuminatis, scr-
ratis; pagina inferiore tomentosa, albicantia, nervis quinque ramosis per-
tuberanlibus, superiore subrugosa, et squamulis minimis subrolundis tccta.
Stipulae lanccolatae, deciduae.
Flores subumbcllali, magni; pcdunculus communis axillaris, solitarius, pe-
tiolo subaequalis, partiales, bipollicarcs, arliculo prope mcdiam ipsorum
longiludincin inslrucli.
Calyx quinqucparlitus, tomcntosus, laciniis ovalo-acutis.
Corolla dilulc-rosea, cujus quinque laciniae ovalo-oblongae, emarginatae,
prope basin anguslae, limbo ciliato.
Staminum: Tubus brcvis, basi ventricosus, apice partitus in lacinias (sub 5o)
capillares, luleas, corolla multo breviorcs. Anlherac subrolundae, satu-
ratiores.
Pistillusi: Gerrncn in fundo tubi staminum globosum, slriatum, tomento-
sum. Stylus simplex in novem lacinias oblongas lanatas partitus, quorum
Stigmata linearia, obtusa, rubentia.
Fructus truncatus, calycc major, constalque ex novem capsulis biaristalis,
polyspei’mis, loincnlosis.
Semina plcrumquc sex reniformia in unaquaque capsula. Cav. I. c.

jRamulus ßorcns magnitudine nalurali.
. Germen. 2. Stigma acutum. 3-Capsula. l\. Idem valvula cum scminibus.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list