Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1823

Page: 24
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-55-1823/0024
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 66 o.

LYCHNIS FULGENS.
FISCHER.

DECANDRIA PENTAGYNIA.

CH AR: ESSENT: Cal, monophyllus, oblongus, 5-dentatus. Cor. 5-pctala,
coronata, petala unguiculata fissa. Capsula i -1 - 5 - locularis.
LYCHNIS fuß&ns: hirsuta, floribus solitariis, foliis oblongis. Spreng. Nov.
Prov. p. 26. Icones Descript. Plantar. Reichenbacii, Fase. I. tab. 5.
LYCHNIS fulgens: floribus laxe dichotomo-fasciculatis, petalorum lamina
calyce fere duplo longiore. R. B.
Habitat, Davuria, unde semina accepit ill. Fischer, horti Go-
rengbensis Direclor, qui primus ea in Germaniam misit. %.
Radix subsimplex, albida.
Caulis 2-3-pedalis, ereclus, rectus simplex, teres, in primis ad genicula
villosus, villis divergenlibus et divaricatis.
Foi,ia ovato-lanceolala, inlcgerrima, acuta, revoluto-convexa, divergentia,
utrinque villoso-pubescentia.
Flores in fasciculo lerminali dispositi, erecti, primarius e dichotomia, reli-
qui laxe tricholomi, liorum bracteae ovato-lanceolalae, acutae, hirsutae,
convexiusculae, calycibus paulo longiorcs.
Calyx subscssilia oblongus, 5-denlalus, a dentibus 5-carinatus, villosus.
ConOLLA 5-petala, pelalorum unguiculi plani, superne dilatali, calycem ae-
quanles, laminae explanatae, cuneiforines, supra coccineo-fulgidae, subtus
aurantio-pallidac, profunde excisae ut bicrures fiant, cruribus palulis apice
oblique Iruncalis, 3-4-dcntatis, externe supra basin utrinque lacinula li-
neari breviori palula, ad basin binis coronae dentibus reflexis purpureis
instructae.
Stamina 10, inaequalia. Filamenta subulata, albida, alternatim ungues ae-
quantes iisque breviores, receptaculo inserta. Aniherae oblongac, bilocu-
lares, incumbentes.
Pistillum 1. Germen obovato-oblongüni, glabrum. Slyli 5, subulati.
Staminibus breviores, sed quum altius inscrli sint ca superantes, post an-
tbesin apice circinati.
Peuicarpium: Capsula unilocularis, ovoidea, dentibus 1 o-dchisccntes, tes-
taceae.
Semina reniformia nigra, granulata, receptaculo suo centrali adhaerentes.
Obs: A proxima Lychnis Chalceclonica diflert caule bumiliore, l’oliis angus-
tioribus, magis pilosis, floribus laxioribus, triplo- quadriplo majoribus.
Lychnis Chalcedonicae charactcr erit: floribus arcte trichotomo-fascicula-
tis, pelalorum lamina calycem subaequante. Reichenbac/i L c.

Ramus ßorens naturali magnitudinc.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list