Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1824

Page: 13
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-56-1824/0013
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 66 6.

FUCHSIA LOXENSIS.
OCTANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: Cal. infunilibuliformis, coloralus, superus, dcciduus. Pe-
tala (Neclar. Z.) 4» fauci calycis insidcntia, ejusque laciniis altcrnantia.
Nectar. glandula octo-sulcata. Stigma capitato-tclragonum. Dacca ob-
longa, oblusc 4-gona> 4"locularis. Sem. numei'osa, obovata, disscpimen-
tis adhacrentia. (Flores penduli.)
FUCHSIA Loxensis: ramulis liirtcllis; foliis ternis, oblongo-cllipticis aut
lanceolato-oblongis, acutis, obsolete et rcraote denticulatis, glabris, sub-
lus in venis hirtcllis; laciniis calycinis ovalo-oblongis, acutis; petalis ova-
to-subrotundis; staminibus exsertis. v. Humbold et Bon pland Nov. Gen.
et Spec. Tom. VI. p. 84- t. DXXXVI.
Crescit prope Loxa, alt. 1060 hex. (Nova Granada). Florei
Augusto. ij.
Rami teretcs? laeves, hirtelli.
Folia tcrna, petiolala, oblongo-elliptica, oblonga aut lanceolato-oblonga,
utrinque acuta, remote et obsolete denticulala, subintegerrima, rcliculaLo-
venosa, nervo medio venisque primariis subtus prominentibus, membra-
nacea, supra viridia et glabra, subtus pallidiora, in nervo venisque pri-
mariis hirtella, 24-27 lineas longa, ii-i5 lineas lala.
Petioli 4 lineas longi, canaliculati, liirli.
Flores axillares, solilarii, longe pedunculati, sesquipollicares, erecti? pe-
dunculo filiformi, g lineas longo, hirtello, ad basin inslructo, bracteis 2?
parvis lanceolato-subulalis.
Calyx glabriusculus, purpurasccns; tubo superne ampliato, pollicari; limbo
quadripartito; laciniis ovato-oblongis, acutis, vix 5 lineas longis.
Corolla: Petala 4* ovato-subrotunda, acutiuscula, brevissime unguiculata,
laciniis calycinis vix longiora, venosa, coccinea? glabra. Antherae ob-
longo-elliplicaej utrinque obtusae, dorso afiixae, ercctac, biloculares.
Pistillum: Ovarium lineari-oblongum, hirtcllum, 4"^ocu^arc- Ovula
crebra (circitcr 4°-) in quolibct loculo, axi centrali afllxa, bi-, medium
versus tri-scriata. Stylus filiformis glaber, slamina subacquans. Stigma
capilatum, indivisum? Fructus desideratur. v. Ihr mb. et Bonpl. I. c.

Bamulus naturali magniludine.
1. Corolla cum calyce. 2. Ovarium. 5. Idem disscctum.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list