Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1824

Page: 15
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-56-1824/0015
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 667.
MAGNOLIA PTEROCARPA.

POLYANDRIA POLYGYNIA.

CIIAR: ESSENT: CaL 5-phyllus. Petala 6-g. Capsulae bivalvcs 1-sper-
mae in strobilium imbricatae. Semina pendula.
MAGNOLIA plerocarpa: fol iis oblongis, basi attenuatis, integris; floribus
terminalibus solitariis; calyce mulli spalhaceo deciduo; corolla enneape-
tala, pclalis exterioribus viridibus. Roxb. Corom. VoL III. p. 65. t. 269.
Habitat arbuscula vcnusla, in collibus viciniae Sil/tet et Chillong
proveniens. yiprili et Majoßorens, odorequeßorum fragranti
jam e longinquo acrcm longe latequc, Oclobri et Scplembri
semina maturans. fj.
Suncui.i junioi’es, proplcr vestigia slipularum ex annulis dcciduarum scabri,
caeterum glabri.
Folia alterna, oblonga, basi altcnuala, integra, coriacea, nuda, plerumque
subtus glauca, obtusa, nervosa, ncrvis validis siniplicibus, vasisque inter-
incentibus reticulatim et tenuissime anasta, mosantibus; sex ad duodecim
uncias longa, et tres ad novem lata.
Stipulae solitariae, utrinquc petiolos vaginantes.
Flores terminales, solitarii, spcciosi, magnitudine (ut in Je. Miller) Mag-
noliae grandißorae, pari modo candidi et fragrantes.
Calyx aut, ut ego quidem arbilror, involucrum, ex plurimis spatbellis com-
positum, ad gemmae instar florem abscondens; quibus sccedentibus sta-
tim iste incipit efllorescens.
Corolla: Petala novem ovalia, crassa, firma, succulenta, margine subre-
pandaj exleriora tria vel quatuor viridia, reliqua candida.
Stamina plurima imbricata, linearia, incurva; Anlheris extrorsis.
Pistillum: Germina plurima, spicatim basi secus rachin cylindricum in
conum imbricata, unilocularia; Oeula duo cellulae lateribus adhaerenliaj
sursum slylo libero ensiformi villoso terminata.
Pericarpium: Conus oblongus strobiliformis, sex uncias longus, et duo vel
tres in diametro melicns, sursum imbricatus plurimis, praelongo caudatis
samavis baccalis, quae latere exteriori ad basin dcliiscunt, et semina fu-
niculi umbilicalis longissime ope extra capsulam pendula prodeunt.
Semen unicum vel duo, subtrigona, angulis oblusis. Tegumenta tria; exte-
rius carnosum, dum nondum adullum, pellucido-aurantiacum; alterum,
dum paulo adultius, textura nuciformi binisque valvulis distinctum; in-
lerius membranaceum lenue. Albuinen semini analogum, molle, ungui-
nosum. Embryo parvus, ad albuminis marginem, umbiliculo proximum
situs. Colyledones cordatae. Radicula ovata centripedalis. Roxb. I. c.

Ramulus ßorens naturali magnitudine.
1. Strobilus naturali magnitudine. 2. Stamina. 5. Ovarium. 4- Semina
longitudinaliter dissccta cum Embryonc in situ. 5. Embryo solutus.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list