Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1825

Page: 24
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-62-1825/0024
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
OENOTHORA SPECIOSA.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

CIIAR: ESSENT: Cal. lubulosus, 4-partilus, deciduus. Pelala 4- Caps.
cylindx’ica vel prismatica, 4-locularis. Semina nuda, cortice fungoso pla-
centae colunmari centrali aflxxa.
OENOTHORA speciosa: caulc sulTruticoso; foliis oblongo-lanceolatis ulrin-
que altenuatis, serratis, nervosis, subtus pubescentibus; floribus sub-race-
mosisj petalis obcordatis, stamina aequantibus; capsulis obovatis angula-
tis. Linn. Syst, vegetabil, cur. Sprengel, Vol. II. p. 2 3o.
OENOTHORA speciosa: puberula, foliis oblongo-lanceolatis, dentalis,
sub-pinnatifidis, racemo nudo primo nutante, capsulis obovatis angu-
lalis, caule suflruticoso. Nutt. IIooker Exotic Flora, P. VI. i. So.
Nutt, in Journ. of the Acad. of Sciences of Philadelphia, Vol. II. p. 119.
Habitat in India orientali. -fj.
Caulis circiter quatuor ad novem pedes allus, gracilis, debilis, flcxuosus,
suffruticosus, scaber, pubescentia tenui vestitus, cylindricus, viridis, pa-
l’um ramosus.
Folia remota, sparsa, lato-lanceolata, basi atlenuata, denticulato-serrala,
acuta, nervosa, supra glabra, subtus sub-pubescentia.
Flores in racemis terminalibus, ante anthesin cernui. Pedunculi brevius-
culi, bractca parva foliacea, altenuala, basi sufl'ulti.
Calyx superus basi tubulosus, apice in lacinias lineares quatuor fissus, in-
vicem, quoad maximam suae longitudinis parlem adhaerentes, latere tan-
tum unico sccedentes, ut nunc paulatim sese expandcntes, coi’ollae tran-
situs pateat; borizontalem silum quodammodo tune servantes.
Corolla: Pelala quatuor, calycis tubi apice adxxa, gi’andiuscula, speciosa,
late obeordata, patenlia, undulnla, candidissima, basi flavescentia, nex'vis
supra plui-iniis luteo-vix'idescenlibus, vario modo divei’gentibus percussa,
demum i’oseis antbesi peracta.
Stamina octo, tubo calycis inserta. Filamenla ut plurimum longiludine co-
rollae, ex’ecta, altei'natim bx’evioi’a. Anlherae longae, lineares, apice fxla-
mentorum transvei'se aflxxae. Pollen flavus, fxlamentose-cohaerens, post
exccptionem cellulam ad stamina, Stigmata ct slylum abundans. Germen
infex'um subclavatum, utrinque allenuatum, teli’agonum, pubcscens. Sty-
lus filiformis, slaminibus bx-evior. Stigmata quatuor, patentia, decussata,
lineai’ia, demum flaccida.
Obs: CI. Nvtall primum hanc Oenothcrae specieni descripsit, quam ad
ripam rivi rubri in dilione Arkansas Americae septentrionalis detexit.
Florct mense Junio et Juiio.

Eanius ßorens nalurali magnitudine.
1. Flos petalis deslilulus, magnitudine auctus.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list